Кои площи да покрием с керамична мозайка

Кои площи да покрием с керамична мозайка

В началото мо­жахте да прочетете нещо по въпро­са. Целесъобразно би било да об­лицовате с плочки плота на ма­сичката за цветя, подпрозоречната дъска, плота на помощната ма­сичка в кухнята или масата във вашата домашна работилничка. А може би пък пода на кухненския шкаф или отделни плоскости, които да закрепите вертикално, за да предпазват стените от нап-ръскване. При това не винаги е необходимо тази облицовка да се оформя като мозайка. Бихте мог­ли да я направите и от цели плоч­ки.

Мозайката има винаги декорати­вен ефект. Следователно трябва да решите дали площта, която ще облицовате,… Click To Tweet

Освен споменатите примери сигурно ще се намерят и други гладки площи, на които от естетически съображения ще ис­кате да направите керамична мозайка. Тук например ми идва идея за малка масичка, която можете да оформите като шахматна дъс­ка или пък за масичка пред кана­пе, която в съответствие с оста­налата мебелировка на стаята мо­же да се облицова така, че и без покривка да краси помещението.

Ако с течение на времето придо­биете умение за подобен вид ра­бота, бихте могли да си изработите и малки пана от керамична мозайка. Би било несъмнено мно­го интересно, ако от една заваре­на в единия край пластмасова тръба изработите с помощта на гипсов разтвор и керамична мозайка ваза, която да поставите на пода.

От вашия вкус и богатство на идеи зависи да разширите по­сочените тук възможности. Важ­ното е да им отделите достатъч­но време, защото целта ви не е производителността на труда, а като майстор-любител да разкра­сите през свободното си време заобикалящата ви среда. Бързи­ната при такъв вид работа вло­шава прецизността, а това пречи да се постигне желаният ефект.

Подобни статии

  • Днес все повече потребители поставят ПВЦ дограма в своите домове и офиси. Съвременните прозорци ни помагат да осигурим подходящите температури в обектите ни и да спестим пари от електричество. За щастие новите дограми от поливинилхлорид издържат дълго време, без да променят цвета и формата си. Разбира се, за да удължите…
    Tags: да, и, на, за, от, с
  • За всички подобни работи трябва да запомните, че е погрешно да използувате за основа обикнове­на дъска. Дървото има свойство­то да променя формата си при външни въздействия, като влага и смяна на температурата. Това оз­начава, че то „работи” постоян­но. Ако върху него са залепени плочки, те биха се разчупили и от­делили,…
    Tags: да, и, на, за, с
  • Ако имате съществуващ вече комин и сте взели решение да поставите парно в дома си, то добре е първо да потърсите професионалист. С компетентната оценка на специалист от фирма кърти може да получите ясна представа за това кое и как да бъде проектирано във вашия дом. Камината не е само…
    Tags: да, и, на, от, за