Материалът за плотове от керамична мозайка и няколко съвета за тяхното изработване

За всички подобни работи трябва да запомните, че е погрешно да използувате за основа обикнове­на дъска. Дървото има свойство­то да променя формата си при външни въздействия, като влага и смяна на температурата. Това оз­начава, че то „работи” постоян­но. Ако върху него са залепени плочки, те биха се разчупили и от­делили, тъй като керамичните плочки са неподвижни и не „ра­ботят”.

Затова обикновеното дър­во трябва най-напред да се нап­рави „неподвижно”. Click To TweetТова се пос­тига най-добре, като върху него се залепи шперплат. При изработването на нова маса или някакъв друг плот използвайте готовите плоскости за мебели. Шперпла­тът и готовите плоскости нямат типичното свойство на масивно­то дърво да се измята. Същевре­менно могат да се обработват ка­то него.

Външните краища покрийте с дървени или алуминеви лайстни, които можете да заковете с деко­ративни пирони. Използувайте по възможност по-слаби теракотни плочки. От икономична гледна точка си заслужава да потърсите второкачествен или бракуван ма­териал. Как се обработват плоч­ките, вече бе описано. Тъй като за мозайка трябва да се срязват почти всички страни на плочката, особено значение има допълнителното (мокрото) шли­фоване. Само по този начин площта ще бъде чиста и с прили­чен вид. Не си въобразявайте, че недобре загладените ръбове ще се покрият после с фугировката.

Напротив, различният цвят на фугата подчертава всички недоста­тъци в обработката на ръбовете. Трябва да имате и друго предвид. Тъй като ще използвате различ­ни по цвят плочки, трябва да вни­мавате всички плочки да са ед­накво дебели, в противен случай повърхността не ще бъде равна и не ще посмеете да поставите ни­що отгоре. Парчетата се залеп­ват.

За фу­гите е подходящ белият цимент или пък мраморен гипс. Ако фу­гите трябва да са цветни, ще си купите от бояджийския магазин съответна боя на прах и ще я сме­сите със свързващото вещество още в сухо състояние.

Кои площи да покрием с керамична мозайка

В началото мо­жахте да прочетете нещо по въпро­са. Целесъобразно би било да об­лицовате с плочки плота на ма­сичката за цветя, подпрозоречната дъска, плота на помощната ма­сичка в кухнята или масата във вашата домашна работилничка. А може би пък пода на кухненския шкаф или отделни плоскости, които да закрепите вертикално, за да предпазват стените от нап-ръскване. При това не винаги е необходимо тази облицовка да се оформя като мозайка. Бихте мог­ли да я направите и от цели плоч­ки.

Мозайката има винаги декорати­вен ефект. Следователно трябва да решите дали площта, която ще облицовате,… Click To Tweet

Освен споменатите примери сигурно ще се намерят и други гладки площи, на които от естетически съображения ще ис­кате да направите керамична мозайка. Тук например ми идва идея за малка масичка, която можете да оформите като шахматна дъс­ка или пък за масичка пред кана­пе, която в съответствие с оста­налата мебелировка на стаята мо­же да се облицова така, че и без покривка да краси помещението.

Ако с течение на времето придо­биете умение за подобен вид ра­бота, бихте могли да си изработите и малки пана от керамична мозайка. Би било несъмнено мно­го интересно, ако от една заваре­на в единия край пластмасова тръба изработите с помощта на гипсов разтвор и керамична мозайка ваза, която да поставите на пода.

От вашия вкус и богатство на идеи зависи да разширите по­сочените тук възможности. Важ­ното е да им отделите достатъч­но време, защото целта ви не е производителността на труда, а като майстор-любител да разкра­сите през свободното си време заобикалящата ви среда. Бързи­ната при такъв вид работа вло­шава прецизността, а това пречи да се постигне желаният ефект.

Къртене на комин и поставяне на камина – какво трябва да знаем

Ако имате съществуващ вече комин и сте взели решение да поставите парно в дома си, то добре е първо да потърсите професионалист.

С компетентната оценка на специалист от фирма кърти може да получите ясна представа за това кое и как да бъде проектирано във вашия дом. Камината не е само за да създава топлина в дома, но и да изгражда интериора, затова нейното разположение, мащабируемост и редица други неща имат своята роля в избора.

 Kакво може да помогне специалиста по кърти

За какво може да помогне специалиста по кърти по отношение монтажа на комин и камина – той ще провери проходимостта на съществуващите отвори в комина. Ще направи обективна и ясна преценка за плътността, годността и конструкцията на вътрешните стени. Такъв може да е от полза и по отношение съпоставяне вашите принадлежности и комин с тези на съседите. В много от фирмите по къртачни работи могат да предложат и директно специалист, който да изготви оферта и за това, което трябва да се направи, материали, които трябва да бъдат закупени и други съпътстващи процеса работи. От вас се иска само ясна представа за визията, която целите да се постигне, избор на място на разположение на камина и избор на самата такава.

По време на къртене на комин трябва да се спазват стриктно инструкциите дадени от специалисти. След първоначална диагностика и оглед на собственика се дава цялостна оферта по извършване на работата. Такава най-често включва кърти чисти и извозва. Последното е като бонус и от голяма полза за домакина, защото след всякакви строителни работи остават куп материали, които следва да бъдат премахнати от помещението.

Спазвайте стриктно и инструкциите за експлоатация на камини с водна риза. Click To Tweet Това включва целият процес от разпалване до горивната работа. Заедно със семейството може и да научите за възможните опции при гасене или аварийно спиране. Спрете се на фирма, която предлага следгаранционно поддържане. Профилактиката на комини е също важен процес, на който годишно трябва да се обръща внимание.

Какво включва поддръжката и почистването на ПВЦ дограма